Setki wykonanych wnętrz

Od projektu po fachowe wykonczenie

Ul. Dworcowa 27, Żory +48 796 177 661 info@marmodesign.pl

Klauzula informacyjna w zakresie warunków przetwarzania danych osobowych


Kim jestem? Firma Marmo Design Projektowanie Wnętrz Klaudia Lubszczyk, ul. Dworcowa 27, 44-240 Żory, NIP 6412215517.
Jak się ze Mną kontaktować? Możesz się ze Mną skontaktować za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie: http://www.marmodesign.pl/kontakt.html lub mailowo pod adresem: info@marmodesign.pl
Dlaczego potrzebuję Twoich danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania Przetwarzanie przeze Mnie Twoich danych osobowych odbywa się w celu skontaktowania się z Tobą, co zwane jest przetwarzaniem danych w zakresie Mojego prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z Art. 6 (1) f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (“RODO”).
Czy przekazanie danych jest dobrowolne? Tak, przekazanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie musisz przekazywać Mi swoich danych (takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego i innych wybranych przez Ciebie) jednak udostępnienie tych danych poprzez formularz kontaktowy lub mailowo umożliwi kontakt z Tobą. Bez dostępu do Twoich danych osobowych byłoby to niemożliwe.

W zakresie w jakim przetwarzam Twoje dane osobowe ponieważ jest to konieczne do celów wynikających z Mojego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa wskazana powyżej) możesz się temu sprzeciwić zgodnie z postanowieniami RODO w każdym czasie, kontaktując się ze Mną w sposób opisany w części „Jak się ze Mną kontaktować” znajdującej się powyżej.
Komu mogę udostępnić Twoje dane? Będę czynić wszelkie starania aby przetwarzać Twoje dane osobowe tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane mogę przekazywać podmiotom przetwarzającym je na moje zlecenie, np. upoważnionym pracownikom, współpracownikom i innym osobom zatrudnionym, doradcom, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Jak długo będę przetwarzać Twoje dane? Będę przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres czasu konieczny mając na uwadze ww. cele, dla których te dane zostały zebrane. W każdym czasie możesz sprzeciwić się kontaktom z Mojej strony, informując Mnie o tym w sposób opisany w części „Jak się ze mną kontaktować” znajdującej się powyżej.
Jakie są Twoje uprawnienia? Respektuję Twoje uprawnienia odnoszące się do przekazanych danych osobowych, a mianowicie:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania i usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu),
  • prawo do odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.


Możesz zarządzać swoim prawem do prywatności i kontrolować swoje prawo do prywatności kontaktując się ze Mną w sposób opisany w części „Jak się ze Mną kontaktować” znajdującej się powyżej.

Masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli w jakimkolwiek momencie uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
wstecz